Saturday, September 19, 2009

Barai part 2

The chocolate 'crater' cake Ate Cielo baked.

1 comment:

kawadjan said...

Antaray ng idea na maligo (or "magbeach") sa barai, isang man-made wonder at that. Love the red sunglasses, BTW.